Wizja szkoły

Stawiamy sobie za cel być powszechnie rozpoznawaną szkołą, która zapewnia wysokiej jakości międzynarodową edukację dla dzieci z rejonu Trójmiasta.

Misja szkoły

Uczniowie w BISG będą:

  • cieszyć się z nauki
  • rozwijać swój potencjał 
  • pewnymi siebie ludźmi
  • brać odpowiedzialność za swoje działania i za środowisko
  • posiadać umiejętność krytycznego myślenia
  • poszerzać swoją wiedzę
  • szanować innych

Cele

Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym, artystycznym i psychofizycznym. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz niewielkim grupom uczniów
w klasach, które pozwalają na indywidualne podejście i dopasowanie materiału do potrzeb poszczególnych dzieci.

Ponadto Szkoła stawia sobie za cel stworzenie przyjaznego, wielokulturowego środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów.