Robert_Grisdale.jpg

Robert Grisdale

Witam na stronie British International School Gdańsk - SZKOŁY PODSTAWOWEJ (BISG).

Wierzę, że da ona Państwu wgląd w sposób, w jaki dążymy do zapewnienia możliwie najlepszej edukacji dla uczniów naszej szkoły.

W BISG zapewniamy bezpieczne i troskliwe środowisko, w którym kształcimy młodych ludzi według najwyższych standardów. Nasze klasy są małe i średnio liczą 15 uczniów. Dzieci są nauczane przez oddanych, zmotywowanych i wykwalifikowanych nauczycieli, wspieranych w młodszych klasach przez nauczycieli - asystentów. Uczniowie korzystają z wysokiej klasy sprzętów i usług. Przy warunkach, jakie oferujemy w naszej szkole, nasi nauczyciele rozpoznają u uczniów różnorodne uzdolnienia, dzięki czemu uczniowie są w stanie wydobyć z siebie to, co najlepsze.  

W szkole podstawowej oprócz języka angielskiego, który jest językiem wykładowym, posiadamy specjalistów od nauki języków nowożytnych (chiński, hiszpański, francuski i niemiecki), przyrody, historii, geografii, informatyki, matematyki, biznesu, psychologii, filozofii, etyki, religii, sportu, dramy (szeroko pojętych zajęć kreatywnych, wykorzystujących m.in. techniki teatralne), muzyki i plastyki.

W przedszkolu posiadamy specjalistów od wychowania fizycznego, muzyki oraz dramy.  

Wyznajemy tradycyjne wartości dobrych manier, schludnego wyglądu, szacunku, odpowiedzialności i rozwoju samodyscypliny. Nasi uczniowie poznają, jak ważne jest znaczenie pokoju, sprawiedliwości i wolności; nauczą się radzić sobie ze zmianami, staną się kreatywni i będą myśleć krytycznie, nauczą się, jak się uczyć i rozwiną w sobie pasję do nauki przez całe życie.

Nasz program nauczania oparty jest na Narodowym Programie Nauczania Anglii i Walii, wzbogacony dodatkowo międzynarodową perspektywą. Ponadto spełniamy wszystkie wymagania polskiej podstawy programowej. Lekcje urozmaica szeroki wybór różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

Nasza społeczność reprezentuje wiele krajów (aktualnie w naszej placówce uczą się dzieci z ponad 40 różnych krajów), a nasi nauczyciele są doświadczeni w integrowaniu uczniów pochodzących z różnych środowisk kulturowych, językowych oraz akademickich. Różnorodność naszej społeczności wzbogaca nas wszystkich i jest czymś, co szczególnie celebrujemy.

Serdecznie zapraszam do kontaktu z nami oraz do odwiedzenia naszej placówki. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rekrutacji, odsyłam Państwa do zakładki Rekrutacja. Oferujemy również możliwość dni próbnych, na które serdecznie zapraszamy.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Szkoły


Wizja szkoły

Stawiamy sobie za cel być powszechnie rozpoznawaną szkołą, która zapewnia wysokiej jakości międzynarodową edukację dla dzieci z rejonu Trójmiasta.

Misja szkoły

Uczniowie w BISG będą:

  • cieszyć się z nauki
  • rozwijać swój potencjał 
  • pewnymi siebie ludźmi
  • brać odpowiedzialność za swoje działania i za środowisko
  • posiadać umiejętność krytycznego myślenia
  • poszerzać swoją wiedzę
  • szanować innych

Cele

Celem Szkoły jest ujawnianie i wykorzystywanie potencjału edukacyjnego uczniów poprzez stymulowanie ich indywidualnego rozwoju w zakresie naukowym, artystycznym i psychofizycznym. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze nauczycielskiej oraz niewielkim grupom uczniów
w klasach, które pozwalają na indywidualne podejście i dopasowanie materiału do potrzeb poszczególnych dzieci.

Ponadto Szkoła stawia sobie za cel stworzenie przyjaznego, wielokulturowego środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów.