Robert_Grisdale.jpg

robert grisdale

DYREKTOR

Dyrektorem szkoły jest Robert Grisdale, który jest doświadczonym edukatorem z wieloletnim doświadczeniem na rynku szkół międzynarodowych. Poprzednio pracował jako nauczyciel i koordynator Szkoły Podstawowej w British School Warsaw w Warszawie przez siedem lat. Zaraz potem był dyrektorem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Garden International School Rayong w Tajlandii. Jeszcze wcześniej był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Cambridge, gdzie pracował nad publikacjami dla QCA (Qualifications and Curriculum Authority) w Wielkiej Brytanii. Jest współautorem drugiej części zeszytu ćwiczeń do klasy 6, zeszytu "Przed sprawdzianem" w cyklu Matematyka wokół nas oraz autorem pomocy dydaktycznych z matematyki. Jest absolwentem Uniwersytetu Cambridge, gdzie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie rozwoju szkolnictwa (MPhil Educational Research); Uniwersytetu Londyńskiego, Instytutu Edukacji, gdzie również uzyskał tytuł magistra w zakresie efektywności i doskonalenia szkół (MA School Effectiveness and School Improvement); Uniwersytetu Bangor, gdzie ukończył studia nauczycielskie w dziedzinie nauczania języka angielskiego; oraz Uniwersytetu Durham, gdzie studiował geografię (BA Hons Geography). Robert Grisdale jest również doświadczonym inspektorem szkół międzynarodowych CIS (Council of International Schools) oraz międzynarodowym graczem w brydża. British International School Gdańsk kieruje od czerwca 2013 r. 

Kasia_Grisdale.jpg

katarzyna lewicka-grisdale

ZASTĘPCZYNI DYREKTORA DS. EDUKACJI I ADMINISTRACJI

Katarzyna Lewicka-Grisdale uczy angielskiego oraz dramy. Pełni również funkcję Zastępcy Dyrektora. Poprzednio pracowała jako nauczycielka angielskiego i dramy w British School Warsaw w Warszawie przez sześć lat. Zaraz potem pracowała jako koordynator angielskiego i dramy w Garden International School Rayong w Tajlandii. Jeszcze wcześniej pracowała dla Uniwersytetu Plymouth jako pracownik naukowy i publikowała swoje prace między innymi w Cambridge Journal of Education oraz w książce 'Education in Europe: Policies and Politics'. Jest absolwentką Uniwersytetu Cambridge, gdzie uzyskała tytuł magistra w dziedzinie filozofii i socjologii edukacji (MPhil Philosophy and Sociology of Education); Uniwersytetu Londyńskiego, Centralnej Szkoły Mów i Dramy, gdzie uzyskała kwalifikacje nauczycielskie z angielskiego i dramy (PGCE English and Drama); oraz Uniwersytetu Plymouth, gdzie uzyskała najwyższy stopień licencjacki z literatury angielskiej (BA Hons English, 1st Class). Od wielu lat Katarzyna praktykuje jogę. W British International School Gdańsk pracuje od czerwca 2013 r.

Kevin.jpg

KEVIN REILLY

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EDUKACJI

Kevin Reilly ukończył z wyróżnieniem nauczanie języka angielskiego na Uniwersytecie Greenwich w Londynie w 2001 roku. Od 2008 roku uczył w wielu szkołach w Gdańsku (w tych dwóch międzynarodowych). W 2011 założył z żoną szkołę językową GO Global - którą z sukcesami prowadzili przez wiele lat, Lubi biegać, pisać, spędzać czas ze swoją rodziną, jaki tworzyć nowe rzeczy ze śmieci lub odrestaurowywać stare przedmioty.

___.jpg

JOHN SOCHA

ZASTĘPCA DYREKTORA - PRZEDSZKOLE

John urodził się w Huddersfield, dużym mieście na północy Anglii. Studiował w Leeds Metropolitan University i Anglia Ruskin University, gdzie ukończył z wyróżnieniem licencjat z informatyki. Po roku pracy w branży IT zdał sobie sprawę, że nie było to dla niego. Wtedy na Uniwersytecie w Bradford przekwalifikował się na nauczyciela szkoły podstawowej. Następnie przez osiemnaście lat pracował w katolickiej szkole podstawowej, z czego dziesięć jako zastępca szefa. Po roku przerwy, spowodowanej opieką nad chorym rodzicem, powrócił do nauczania w znakomitej szkole podstawowej w Leeds, gdzie był również liderem wyższego szczebla. W szkole tej był wychowawcą klasy 5 oraz koordynatorem matematyki. Oprócz zamiłowania do matematyki, John ma talent do kreatywnego pisania, dzięki któremu otworzył własną firmę online. John tworzy wysokiej jakości zasoby dydaktyczne, które umożliwiają szkołom i nauczycielom posiłkowanie się dynamicznymi oraz inspirującymi tekstami w trakcie zajęć. John mieszka w Gdańsku z żoną i trójką dzieci. Ma wiele zainteresowań, od gry w piłkę nożną i regularną jazdę na rowerze, po aktorstwo i reżyserię teatralną, czy grę na fortepianie. Posiada także tytuł magistra w dziedzinie filmoznawstwa, które jest jego pasją całe życie.