Wyniki testu kompetencji 3-klasistów

Z wielką dumą prezentujemy ogólne wyniki dzieci, które w tym roku podeszły do testu kompetencji z wydawnictwem Operon:

Język polski (punkty - ilość osób, która taką liczbę otrzymała)


19 - 1 14 - 2

18 - 3 13 - 2

16 - 3 10 - 1

15 - 5

Matematyka (punkty - ilość osób, która taką liczbę otrzymała)

20 - 1 16 - 2

19 - 3 15 - 3

18 - 2 13 - 2

17 - 3 10 - 1

Przyroda (punkty - ilość osób, która taką liczbę otrzymała)

8 - 3 4 - 1

7 - 5

6 - 6

5 - 2

Gratulujemy!