Prowadzimy zarówno przedszkole jak i szkołę

Przedszkole

Przedszkole międzynarodowe BISG realizuje brytyjską podstawę programową. Jako placówka zarejestrowana w Kuratorium Oświaty spełniamy także wszystkie niezbędne wymogi regulowane przez polskie przepisy. Do przedszkola uczęszczają dzieci z wielu krajów, a językiem nauczania i komunikacji jest język angielski.

Prowadzimy trzy grupy przedszkolne:

 • Grupa Nursery (Maluszki) wiek 2,5-4 lata
 • Grupa Reception (Starszaki) wiek 4-5 lat
 • Klasa 0 wiek 6 lat

Godziny otwarcia 7:15 - 17:00 od poniedziałku do piątku. W ramach czesnego oferujemy całodzienne zajęcia, w tym także zajęcia dodatkowe – plastykę, zajęcia teatralne, języki obce, w-f oraz muzykę. Po zakończeniu zajęć o 15.15 dzieci mogą brać udział w pozalekcyjnych klubach przedszkolnych link: kluby przedszkolne lub spędzić czas w świetlicy pod opieką naszych nauczycieli, do godziny 17.00.

Przez zajęcia bazujące na konkretnych zagadnieniach tematycznych, dzieci pracują według programu wczesnego nauczania w sześciu obszarach: 

 • rozwój osobisty, społeczny i emocjonalny
 • komunikacja, język i zajęcia z czytania i pisania
 • matematyka
 • wiedza o świecie
 • wychowanie fizyczne
 • rozwój twórczy

Nasze przedszkole otwarte jest cały rok, włączając szkołę letnią w lipcu. 

Kalendarz na rok 2017/2018 // Pobierz

Szkoła podstawowa

Godziny otwarcia 7:15 - 17:00 od poniedziałku do piątku. W ramach czesnego oferujemy całodzienne zajęcia, w tym także zajęcia dodatkowe – plastykę, zajęcia teatralne, języki obce, w-f, muzykę oraz szachy. Po zakończeniu zajęć o 15.15 dzieci mogą brać udział w pozalekcyjnych klubach szkolnych link: kluby szkolne lub spędzić czas w świetlicy pod opieką naszych nauczycieli, do godziny 17.00.

Nasza szkoła podstawowa łączy dwa programy nauczania: brytyjski oraz polski (realizacja polskiej podstawy programowej). 

Wszystkie przedmioty oprócz języków obcych nauczane są w języku angielskim. W klasie 3 i 8 przygotowujemy uczniów do polskich testów (OBUT i Egzamin).

Przedmioty wiodące:

 • j. angielski (literatura w języku angielskim)
 • matematyka
 • j. polski

Przedmioty ogólne:

 • nauki społeczne (geografia, historia, wos)
 • informatyka
 • wychowanie fizyczne
 • przyroda
 • muzyka 
 • plastyka
 • drama (zajęcia nastawione na ogólno pojęty rozwój myślenia twórczego, umiejętności pracy zespołowej, rozwijania w dziecku cech osobowości, które wzmacniają w nim wiarę w siebie oraz uczą sztuki autoprezentacji przy użyciu m.in. metod teatralnych)
 • projekt (zajęcia, w czasie których uczniowie nabywają umiejętności podejmowania decyzji, organizacji, pracy z komputerem, wyszukiwania i edytowania informacji)

Przedmioty do wyboru:

 • etyka (w języku angielskim)
 • religia (w języku polskim)

Trzeci język:

 • hiszpański, rosyjski, francuski lub niemiecki