British International School PL Sp. z o.o.

Szkoła:

ul. Tysiąclecia 29,

80-351 Gdańsk

Tel. :  + 48 58 342 26 00

Email: office@bisg.edu.pl

Przedszkole:

ul. Jagiellońska 46,

80-366 Gdańsk

Tel. : + 48 58 342 26 34

E-mail: pre-school@bisg.edu.pl