Education that will open every door

Edukacja, która otworzy każde drzwi

 

Untitled.png
632A6700_wynik.jpg

Polish and British Educational System

British International School Gdansk - Szkoła Podstawowa (BISG) is a successful international school providing quality education to children from the ages of 2,5 to 16 through the medium of the English language. 

We offer a dual curriculum using the British system as a framework, modified to suit the needs of our international intake as well as the Polish Curriculum.  

Our students represent over 40 different nationalities.

For more information, please click here

Polski i brytyjski system edukacyjny

British International School Gdańsk (BISG) to prestiżowa Międzynarodowa Szkoła Brytyjska z wykładowym językiem angielskim kształcąca dzieci w wieku od 2,5 do 16 lat.

Oferujemy naukę w oparciu o dwa programy nauczania: program brytyjski jako baza oraz Polską Podstawę Programową.                     

Nasi uczniowie reprezentują ponad 40 różnych narodowości.

W celu uzyskania dalszych informacji, kliknij tu