Education that will open every door

Edukacja, która otworzy każde drzwi

 

Untitled.png
IMG-54712.jpg

British International School Gdańsk (BISG) is a successful school providing quality education to children from the ages of 2,5 to 16. 

We teach over 300 children in our two locations in Gdańsk, our students represent over 40 different nationalities.

For more information, please click here

British International School Gdańsk (BISG) to prestiżowa szkoła kształcąca dzieci w wieku od 2,5 do 16 lat.

Nauczamy ponad 300 dzieci w dwóch lokalizacjach w Gdańsku, nasi uczniowie reprezentują ponad 40 różnych narodowości.

W celu uzyskania dalszych informacji, kliknij tu