Education that will open every door

Edukacja, która otworzy każde drzwi

We are very proud to announce that our school students - Sophie Hoare and Jerzy Grzegorowski qualified for the final stage of the English Contest of Ministry of Education for primary school students. Sophie has been announced the finalist, Jerzy the laureate. CONGRATULATIONS!

Z wielką radością informujemy, że dwoje uczniów naszej szkoły - Sophie Hoare i Jerzy Grzegorowski zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego Konkursu Kuratora Oświaty z Języka Angielskiego. Sophie otrzymała tytuł finalisty, a Jerzy laureata konkursu. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

kid01.jpg
kids02.jpg

Polish and British Educational System

British International School Gdansk (BISG) is a successful international school providing quality education to children from the ages of 2,5 to 16 through the medium of the English language. 

We offer a dual curriculum using the British system as a framework, modified to suit the needs of our international intake as well as the Polish Curriculum.  

Our students represent over 30 different nationalities.

For more information, please click here

Polski i brytyjski system edukacyjny

British International School Gdańsk (BISG) to prestiżowa Międzynarodowa Szkoła Brytyjska z wykładowym językiem angielskim kształcąca dzieci w wieku od 2,5 do 16 lat.

Oferujemy naukę w oparciu o dwa programy nauczania: program brytyjski jako baza oraz Polską Podstawę Programową.                     

Nasi uczniowie reprezentują ponad 30 różnych narodowości.

W celu uzyskania dalszych informacji, kliknij tu